DEN DAMPMELDER

ass obligatorësch

De 19. November 2019 ass dat neit Gesetz zu der Dampmelderpflicht an der Chamber gestëmmt ginn. Dëst Gesetz ass den 1 Januar 2020 a Kraaft getrueden a bezitt sech op di obligatoresch Installatioun vun Dampmelder a Gebaier déi op mannst eng Wunneng enthalen.

Ab dem 1 Januar ass esou mat d’Ubrénge vun Dampmelder an Neibauten obligatoresch. D’Dampmelder mussen dann um Niveau vun Fluchtweeër an a Schlofkummeren ubruecht ginn. An 3 Joer wäert d’Dampmelderpflicht vir all Haushalt am Land gëllen.

Loi du 6 décembre 2019 relative à l’installation obligatoire de détecteurs autonomes de fumée pour les immeubles comprenant au moins un logement

Firwat sollt Dir esou een hunn?

Am Fall, wou sech Damp entwéckelt, geet direkt den Alarm lass an Dir kënnt Iech esou séier wéi méiglech a Sécherheet bréngen an d‘Pompjeeën um 112 ruffen, grad an der Nuecht.

Wéi eng Gebaier?

D’Gesetz bezitt sech op all Gebaier di op mannst eng Wunneng enthaalen.

Ab wéini ass den Dampmelder obligatorësch?

Säit dem 1. Januar 2020 gëllt d’Dampmelderpflicht fir all Neibauten. Ab 2023 wäert d’Gesetz vir all Haushalt am Land gëllen.

Wou sollt Dir en ophänken?

Den Dampmelder muss obligatorësch um Niveau vu Fluchtweeër an a Schlofkummeren ubruecht ginn. D’Ubrénge vun engem Dampmelder an anere Beräicher ass recommandéiert.

Wéi sollt Dir en ophänken?

Um Plafong (oder, wann et net anescht geet, ganz uewen un enger Mauer), net direkt bei enger Luucht oder enger Ventilatioun / Klimaanlag.

Wéi gëtt en ugemaach?

Fir déi eenzel Schrëtt vun der Installatioun liest w.e.g. d‘Gebrauchsanweisung vum jeeweilege Modell.

Wourop sollt Dir oppassen,

wann Dir een Dampmelder kaaft?

Den Dampmelder muss konform zu de Norme sinn an e muss mat dem CE Symbol gekennzeechent sinn.

Wien ass dofir zoustänneg den Dampmelder

ze installéieren?

D’ Installatioun fällt dem Propriatär oder dem Syndikat vun de Co-Proprietären zou. Den Entretien vum Dampmelder fällt dem Bewunner vum Logement oder dem Syndikat vun de Co-Proprietären zou.

Den Dampmelder am beschten 2 mol am Joer op seng Fonktionnalitéit préifen.

Fir all generell Informatioun oder Fro, kontaktéiert eis: